Chondrosarkóm: Lieková terapia

Terapeutické ciele

 • Úľava od bolesti
 • Stabilizácia kostných rezov s rizikom zlomeniny
 • Odstránenie nádoru - pozri „Chirurgické Terapia".
 • Liečenie

Terapeutické odporúčania

chondrosarkom reaguje zle na chemoterapie a rádia (žiarenie terapie), vďaka čomu je chirurgické odstránenie jedinou a najúčinnejšou možnosťou liečby.

 • Analgézia podľa stupňovitej schémy WHO:
  • Neopioidné analgetikum (paracetamol, agent prvej línie).
  • Opioidné analgetikum s nízkou účinnosťou (napr. tramadol) + neopioidné analgetikum.
  • Vysokoúčinné opioidné analgetikum (napr. morfium) + neopioidné analgetikum.
 • Indikácie pre chemoterapiu - paliatívnu (bez liečebného postupu):
  • Metastatické vysoko malígne (veľmi malígne) chondrosarkom.
  • Dediferencovaný chondrosarkóm
  • Mesenchymálny chondrosarkóm