Chondroitín sulfát: Posúdenie bezpečnosti

Vedci zverejnili hodnotu príjmu vo výške chondroitín sulfát čo zodpovedá pozorovanej bezpečnej hladine (OSL) a najvyššiemu pozorovanému príjmu (HOI).

Zistili hodnotu príjmu 1,200 XNUMX mg denne chondroitín sulfát ako OSL a HOI. Táto hodnota zodpovedá doteraz najvyššej hodnote príjmu testovanej v klinických štúdiách na ľuďoch.

Nemecký spolkový inštitút pre hodnotenie rizík (BfR) však naznačil, že zdravie hodnotenie chondroitín sulfát pri hladinách 800 - 1,200 XNUMX mg / deň môže dôjsť k neistote z dôvodu nedostatočných údajov.