Cholín: Situácia v zásobovaní

Vennemann et al vo svojej štúdii zaznamenali priemerný príjem cholínu u Európanov. To je medzi 244 - 373 mg / deň u mladých dospelých (10 - 18 rokov), 291 - 468 mg / deň u dospelých v rozmedzí (18 - 65 rokov) a 284 - 450 mg / deň u starších jedincov. Na základe výsledkov 12 európskych štúdií zostavili prehľad celkového príjmu cholínu u žien a mužov v rôznych krajinách Európy. Pre Nemecko zistili priemernú hodnotu príjmu 302 mg / deň u mladých mužov (10 - 18 rokov) a 295 mg u mladých žien (10 - 18 rokov). Hodnota pre dospelých a staršie osoby v Nemecku nie je k dispozícii. Úrad pre bezpečnosť potravín EÚ (EFSA) vzal do úvahy výsledky Vennemanna a kolegov pri určovaní denného dostatočného príjmu cholínu. To predstavuje 400 mg pre mužov a ženy.