Kuracie oko (Clavus): Komplikácie

Nasledujú najdôležitejšie choroby alebo komplikácie, ku ktorým môže kukurica (clavus) prispievať:

Príznaky a abnormálne klinické a laboratórne nálezy inde neklasifikované (R00 - R99).

  • Chronická bolesť (→ chôdza je možná iba s bolesťou alebo je výrazne náročná alebo môže byť nemožná)