Cetirizín: Účinky, aplikácie, vedľajšie účinky

Ako cetirizín účinkuje

Ako takzvané H1 antihistaminikum blokuje cetirizín dokovacie miesta (H1 receptory) telu vlastnej mediátorovej látky histamínu – látky, ktorá sa vyskytuje všade v tele a podieľa sa v normálnych koncentráciách na dôležitých procesoch, ako je imunitná odpoveď, tvorba žalúdočnej kyseliny a reguláciu spánku. Histamín však zohráva významnú úlohu aj pri alergických reakciách.

Alergická reakcia je hypersenzitívna reakcia imunitného systému. Telo reaguje na kontakt so skutočne neškodným spúšťačom alergie (alergén, ako je peľ, domáci prach alebo zvieracie chlpy) nadmerným uvoľňovaním histamínu, aby bojovalo s údajne nebezpečným alergénom.

Ak sa histamín následne naviaže na svoj receptor, objavia sa typické príznaky alergie, ako je zvýšené prekrvenie tkaniva (začervenanie a opuch), svrbenie, slzenie až kŕče svalov dýchacích ciest (bronchospazmus).

Blokovaním histamínového receptora cetirizín zabraňuje účinkom histamínu a tým zmierňuje príznaky alergickej reakcie.

Absorpcia, rozklad a vylučovanie

Účinná látka sa primárne vylučuje obličkami. Z tohto dôvodu sa musí dávka znížiť u ľudí so zlyhaním obličiek (renálna insuficiencia).

Kedy sa užíva cetirizín?

Oblasti použitia (indikácie) antihistaminika sú

  • Zmiernenie príznakov chronickej žihľavky (urtikárie)
  • Zmiernenie príznakov očí (alergická konjunktivitída) a nosa (senná nádcha)

Ako sa cetirizín používa

Cetirizín sa najčastejšie užíva vo forme tabliet. Dostupné sú však aj cetirizínové kvapky a cetirizínová šťava. Dávka cetirizínu je zvyčajne desať miligramov denne, menej pre deti a ľudí s problémami s obličkami.

Zvyčajne sa užíva raz denne podľa pokynov lekára. Jedlo spomaľuje rýchlosť vstrebávania (a tým aj nástup účinku), ale nie množstvo absorbovanej účinnej látky.

Aké sú vedľajšie účinky cetirizínu?

Vo všeobecnosti je účinná látka dobre znášaná. Často (t. j. u jedného až desiatich percent pacientov) cetirizín spôsobuje únavu, sedáciu a gastrointestinálne ťažkosti (vo vyšších dávkach).

U menej ako jedného percenta liečených sa ako vedľajšie účinky objavia bolesti hlavy, závraty, nespavosť, agresivita alebo sucho v ústach.

Čo mám mať na pamäti pri užívaní Cetirizínu?

Kontraindikácie

Cetirizín sa nesmie používať v nasledujúcich prípadoch

  • precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku
  • ťažká renálna dysfunkcia
  • deti do dvoch rokov

interakcie

Doteraz nie sú známe žiadne interakcie s inými liekmi.

Cetirizín potláča kožnú reakciu na alergické testy. Preto sa má liek vysadiť tri dni pred takýmto testom, aby nedošlo k sfalšovaniu výsledku.

Odborníci odporúčajú vyhýbať sa alkoholu počas liečby antihistaminikami, ako je cetirizín.

Schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Na rozdiel od mnohých iných antihistaminík má cetirizín len mierny sedatívny účinok. Napriek tomu je potrebná opatrnosť pri vedení motorového vozidla a obsluhe strojov. Pacienti by si mali byť vedomí individuálnej reakcie svojho tela na účinnú látku (únava, závrat atď.).

Vekové obmedzenie

Použitie u detí mladších ako dva roky sa neodporúča.

Tehotenstvo a dojčenie

Cetirizín sa môže užívať počas dojčenia po konzultácii s lekárom. Neexistujú však žiadne údaje o prechode účinnej látky do materského mlieka u ľudí. V zásade by dlhodobé užívanie antihistaminík mohlo u dojčených detí spôsobiť nepokoj, útlm a ďalšie príznaky. V konkrétnom prípade cetirizínu je to však skôr nepravdepodobné. Účinnú látku možno teda podľa odborníkov užívať počas dojčenia bez nutnosti prerušenia dojčenia.

Ako získať lieky s cetirizínom

Lieky s obsahom cetirizínu sú voľne predajné v lekárňach v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku.

Ako dlho je známy cetirizín?

Cetirizín nie je známy veľmi dlho. Po užití antihistaminík prvej generácie sa v tele postihnutých našiel cetirizín ako produkt konverzie. Klinické štúdie potom ukázali, že nová látka mala porovnateľný účinok s menším počtom vedľajších účinkov.

Účinná látka je preto lepšie tolerovaná ako staršie prípravky a do značnej miery nahradila ich použitie ako lieku na alergické reakcie.