Kardiológia

Medzi najvýznamnejšie kardiologické ochorenia patrí

  • infarkt myokardu
  • Poruchy srdcovej chlopne
  • Srdcová arytmia
  • Srdcové zlyhanie (srdcová nedostatočnosť)
  • Ochorenia koronárnych artérií (koronárne ochorenie srdca)
  • Zápal srdcového svalu (myokarditída)

Na odhalenie takýchto kardiologických ochorení používajú kardiológovia rôzne vyšetrovacie metódy. Patria sem meranie elektrickej aktivity srdca (elektrokardiografia, EKG), katétrové vyšetrenia srdca, ultrazvuk srdca (echokardiografia) a počítačová tomografia srdca (CT srdca).

K liečebným opatreniam na kardiologickom oddelení nemocnice patrí napr

  • Základná intenzívna lekárska starostlivosť
  • Zavedenie kardiostimulátorov
  • Liečba zúžených koronárnych artérií stentmi, PTCA
  • Liečba srdcových arytmií liekmi alebo chirurgickými zákrokmi

Do oblasti kardiochirurgie spadajú aj chirurgické zákroky na srdci.

V Nemecku sa deti s ochorením srdca liečia na špeciálnych oddeleniach detskej kardiológie.