Brucelóza: laboratórny test

Laboratórne parametre 1. rádu - povinné laboratórne testy.

  • Bakteriológia (kultúrna): kultúra patogénov z krv (krvná kultúra), kostná dreň pichnutie, moč, mozgovomiechový mok a punkcia kĺbu.
  • Sérológia: detekcia AK proti brucelle
  • Diferenciálny krvný obraz [lymfocytóza; monocytóza]
  • Malý krvný obraz
  • Zápalové parametre - CRP (C-reaktívny proteín) alebo PCT (prokalcitonín).
  • Obličkové parametre - močovina, kreatinínu.
  • Parametre pečene - alanínaminotransferáza (ALT, GPT), aspartátaminotransferáza (AST, GOT), glutamátdehydrogenáza (GLDH) a gama-glutamyltransferáza (gama-GT, GGT) [transaminázy ↑]
  • Parametre koagulácie - rýchle, PTT

Priame alebo nepriame zistenie patogénu je možné hlásiť podľa zákona o ochrane pred infekciami (IfSG), pokiaľ dôkazy naznačujú akútnu infekciu.