Brucelóza: Diagnostické testy

Voliteľný diagnostika zdravotníckych pomôcok - v závislosti od výsledkov histórie, fyzické vyšetreniea laboratórna diagnostika - na objasnenie diferenciálnej diagnostiky.

  • Abdominálna sonografia (ultrazvuk vyšetrenie brušných orgánov) - na základnú diagnostiku.
  • elektrokardiogram (EKG; záznam elektrickej aktivity systému srdce sval).
  • Röntgen hrudníka (röntgenový hrudník /truhla), v dvoch rovinách.
  • Röntgenové snímky postihnutých kosti/kĺby - ak artritída (zápal kĺbov) je podozrenie.