Bronchitída: Sekundárne choroby

Nasledujú najdôležitejšie choroby alebo komplikácie, ku ktorým môže prispieť chronická bronchitída:

Dýchací systém (J00 - J99)

Kardiovaskulárny systém (I00 - I99)