Bronchitída: Prevencia

Zabrániť bronchitída, treba venovať pozornosť redukcii jednotlivca rizikové faktory.

Rizikové faktory správania

  • diéta
    • Nedostatok mikroživín (životne dôležité látky) - pozri Prevencia mikroživinami.
  • Spotreba stimulantov
    • Tabak (fajčenie, pasívne fajčenie)
  • Nedostatok hygieny v čase epidemického (hromadného výskytu) respiračných infekcií.

Znečistenie životného prostredia - intoxikácie (otravy).

  • Znečisťujúce látky v ovzduší: pevné častice, ozón, síra oxid.