Prevencia rakoviny prsníka: Včasná detekcia

Čo je skríning rakoviny prsníka?

Skríning rakoviny prsníka zahŕňa sériu pravidelných vyšetrení zameraných na odhalenie akejkoľvek existujúcej rakoviny prsníka v počiatočnom štádiu. Na tento účel lekár používa rôzne vyšetrovacie metódy, pomocou ktorých možno odhaliť zhubný nádor v prsníku:

 • Palpácia prsníka
 • Ultrazvukové vyšetrenie (sonografia)
 • Mamografia (röntgen hrudníka)
 • Ak je to potrebné, magnetická rezonancia

Okrem pravidelných návštev u lekára sa ženám odporúča raz za mesiac si samy starostlivo prehmatať prsia, aby sa zmeny zachytili už v ranom štádiu.

V rámci zákonného skríningu rakoviny prsníka zdravotné poisťovne hradia náklady na rôzne opatrenia včasného odhalenia. Niektoré z nich sú vhodnejšie pre mladšie ženy, iné pre staršie. Odborníci preto odporúčajú rôzne vyšetrenia v závislosti od veku pacienta. Svoju úlohu zohráva aj individuálne riziko vzniku rakoviny prsníka.

Skríning rakoviny prsníka od 20 rokov

Skríning rakoviny prsníka od 30 rokov

Od 30. roku života je súčasťou zákonného skríningu rakoviny prsníka každoročné vyšetrenie prsníkov u gynekológa. Ak lekár zistí nejaké abnormality, vykoná ultrazvukové vyšetrenie. Môže tiež poslať pacientku k lekárovi s príslušnou kvalifikáciou alebo do certifikovaného centra rakoviny prsníka. Môže byť tiež potrebné mamografické vyšetrenie.

Skríning rakoviny prsníka od 40 rokov

Odborníci tiež odporúčajú ženám vo veku od 40 do 49 rokov každoročné vyšetrenie prsníkov u svojho gynekológa. Ak sa vyskytnú nejaké abnormality, lekár často priamo nariadi mamografiu. V niektorých prípadoch môže vykonať aj ultrazvukové vyšetrenie, napríklad ak je prsné tkanivo veľmi husté alebo pri konkrétnom výsledku mamografie. Niekedy je užitočná aj magnetická rezonancia (MRI).

Skríning rakoviny prsníka od 50 rokov

Skríning rakoviny prsníka od 70 rokov

Skríning rakoviny prsníka v tejto vekovej skupine zahŕňa každoročné prehmatanie prsníka a – ak je palpácia nápadná – mamografiu. Ženám so zvýšeným rizikom vzniku ochorenia je vhodné robiť mamografiu rutinne len vtedy, ak to dovoľuje ich zdravotný stav.

Skríning rakoviny prsníka u žien so zvýšeným rizikom rakoviny prsníka

Ak majú ženy zvýšené riziko rakoviny prsníka, odporúča sa intenzívny skríning rakoviny prsníka. To znamená častejšie skríningové vyšetrenia a prípadne ďalšie opatrenia. Ako presne vyzerá zintenzívnený skríning rakoviny prsníka v jednotlivých prípadoch, závisí od toho, koľko má pacientka rokov a ako veľmi je u nej zvýšené riziko rakoviny prsníka.

Pracovná skupina pre gynekologickú onkológiu predpokladá v rámci zintenzívneného skríningu rakoviny prsníka u vysokorizikových pacientok nasledovné vyšetrenia:

 • Ultrazvuk prsníkov: každých šesť mesiacov od veku 25 rokov
 • Mamografia: od 40. roku života každý jeden až dva roky, pri vyššom riziku aj skôr – napríklad kvôli hustému tkanivu mliečnej žľazy
 • Zobrazovanie magnetickou rezonanciou: ročne, ak existuje veľmi vysoké riziko rakoviny prsníka, počnúc vekom 25 rokov
 • Zobrazovanie magnetickou rezonanciou: ročne od 25. roku života; v prípade potreby aj ultrazvuk prsníka – napríklad kvôli hustému tkanivu mliečnej žľazy
 • Mamografia: každoročne od 35. roku života
 • Magnetická rezonancia: každoročne od 20. roku života, ak je riziko rakoviny prsníka veľmi vysoké
 • Mamografia: každoročne od 40. roku života, pri vyššom riziku

Zvýšené riziko rakoviny prsníka majú napríklad ženy, ktorých matka, sestra, stará mama a/alebo teta už rakovinu prsníka (alebo vaječníkov) ochoreli. V rodine potom môže dôjsť k mutácii určitých rizikových génov (gény rakoviny prsníka BRCA1 a BRCA2). To určí génový test.

Okrem toho sa odporúča skríningové vyšetrenie rakoviny prsníka v tesnej blízkosti, ak už existujú nápadné, ale nezhubné zmeny tkaniva v prsníku.

Ak máte zvýšené riziko rakoviny prsníka, poraďte sa so svojím gynekológom, aké opatrenia na skríning rakoviny prsníka majú vo vašom prípade zmysel.

Skríning rakoviny prsníka: mali by ste ho absolvovať?

Lekári a vedci z rôznych odborov starostlivo zvážili prínosy oproti možným rizikám skríningových vyšetrení rakoviny prsníka a na základe profilu rizika a prínosu vytvorili odporúčania pre skríning rakoviny prsníka podľa vekových skupín.

Isté je, že včasné zistenie rakoviny prsníka zvyšuje šance na vyliečenie. Štúdie ukázali, že rutinné mamografické vyšetrenie u žien vo veku 50 až 69 rokov znižuje úmrtnosť na rakovinu prsníka. V dôsledku toho lekári zvyčajne odporúčajú ženám zúčastniť sa skríningových vyšetrení.