Kostné nádory: test a diagnostika

Laboratórne parametre 1. rádu - povinné laboratórne testy.

  • Biopsia (vzorka tkaniva) - na určenie typu nádoru, ako aj jeho agresivity; najdôležitejšie diagnostické opatrenie v prípadoch podozrenia na nádor; vykonané podľa zobrazovacích postupov (pozri „Diagnostika zdravotníckych pomôcok").
  • Izoenzýmy alkalickej fosfatázy (AP), ostáza, močová vápnik (hyperkalcémia nádoru (synonymum: hyperkalcémia vyvolaná nádorom, TIH) je jedným z najbežnejších príznakov paraneoplastických syndrómov), PTHrP (paratyroidný hormónpríbuzný proteín; pre hyperkalcémiu nádoru je typická konštelácia so zníženým obsahom paratyroidného hormónu (PTH) a zvýšeným PTHrP) - pri podozrení na kosť metastázy, kostné nádory (osteosarkómu).
  • Bence-Jones proteíny v moči (plazmocytóm/ mnohopočetný myelóm).
  • Deoxypyridinolín (DPD) - je> 98% špecifický pre kosti - dobrý index rýchlosti kostnej resorpcie (zvýšený u: peri- a postmenopauzálnych osteoporóza (včasné zistenie možné, ak je denzitometria kostí stále normálna); kosť metastázy; plazmocytóm (synonymum: mnohopočetný myelóm); Pagetova choroba; primárny hyperparatyroidizmus (hyperfunkcia prištítnych teliesok).
  • Zápalové parametre - CRP (C-reaktívny proteín) alebo ESR (rýchlosť sedimentácie erytrocytov).
  • Parathormón - vylúčiť hyperparatyroidizmus, v súvislosti s ktorými sa môžu vyskytnúť kostné prejavy ochorenia: Osteodystrophia cystica generalisata von Recklinghausen (hemoragované resorpčné cysty = hnedé nádory s nepravidelne rozloženými zhlukami obrovských buniek) (skôr zriedkavé) (nádor obrovských buniek / osteoklastóm).
  • Imunohistochemická detekcia mutantného histónového proteínu H3.3 - v nejasných prípadoch (nádor z obrovských buniek (osteoklastóm), chondroblastóm).
  • Obr. možné anémia (anémia): malý krvný obraz, feritín*, kyselina listová, vitamín B12, retikulocyty.

* Nízka feritín hladiny môžu byť „maskované“ zápalovými reakciami. Preto posúdenie feritín sa má v prípade potreby vykonať paralelne s C-reaktívnym proteínom (proteín akútnej fázy).