Scintigrafia kostí: definícia, dôvody, postup

Čo je scintigrafia kostí?

Scintigrafia kostí je podtypom scintigrafie. Veľmi dobre sa s ním dajú posúdiť kosti a ich metabolizmus. Na tento účel sa pacientovi cez žilu vstrekne rádioaktívne značená látka (rádionuklid). Čím vyššia je lokálna metabolická aktivita, tým viac sa ho ukladá v kosti. Žiarenie emitované rádionuklidom sa potom môže merať a zobraziť ako obraz.

V niektorých prípadoch stačí vyšetriť jednotlivé kosti alebo jednotlivé úseky skeletu scintigrafiou (čiastočná scintigrafia skeletu). Tým sa znižuje radiačná záťaž pre celý organizmus. V iných prípadoch je potrebná celotelová scintigrafia skeletu, napríklad na zistenie metastáz z rakovinových nádorov (napr. nádorov prsníka, prostaty, pľúc alebo obličiek).

Kedy sa vykonáva kostná scintigrafia?

Mnohé ochorenia a poranenia kostí sú spojené so zvýšenou alebo zníženou metabolickou aktivitou, a preto sa dajú ľahko zistiť pomocou scintigrafie.

Napríklad zvýšený metabolizmus možno merať v oblasti zlomeniny kosti. Kostnú scintigrafiu je teda možné použiť na zobrazenie zlomenín kostí, aj keď na to v drvivej väčšine prípadov stačí bežný röntgen.

  • Rakovina kostí a kostné metastázy
  • Zápal kostí (osteomyelitída, spondylodiscitída)
  • Reumatoidná artritída (reumatizmus)
  • Infarkt kostí
  • Poruchy kostného metabolizmu, ako je Pagetova choroba alebo osteomalácia (bolestivé mäknutie kostí)

Okrem toho sa často pomocou kostnej scintigrafie objasnia nejasné kostné a kĺbové ťažkosti, ako aj ťažkosti s kĺbovými protézami (uvoľnenie, zápal).

Scintigrafia kostí: riziká