Zápal kostnej drene (osteomyelitída): Chirurgická liečba

Pri osteomyelitíde môžu byť potrebné nasledujúce liečebné (liečebné) opatrenia:

  • Debridementová chirurgia: resekcia fistula trakty, odstránenie všetkého infikovaného nekrotického tkaniva a kostí (sekvestrektómia); odvodnenie, otvorená rana v prípade potreby ošetrenie.
  • Radikálna resekcia (úplné alebo čiastočné odstránenie časti tkaniva chirurgickým zákrokom) postihnutej oblasti až amputácia.
  • Explantácia (odstránenie implantátu) z umelých kĺby.
  • Aditívna antibiotická terapia

Pri posttraumatických / postinfekčných osteomyelitída, chirurgická rehabilitácia je rozhodujúca pre terapeutický úspech. V špecializovaných centrách uspeje infekcia upokojením asi v 70-95% prípadov. Pri osteomyelitíde môžu byť potrebné nasledujúce paliatívne opatrenia *:

  • Drepová dreň (vystružovanie kostná dreň dutina).
  • Lokálna sekvestrektómia (odstránenie sekvestra, tj odstránenie avitálnych úlomkov kostí).
  • Revízie mäkkých tkanív
  • Trvalá drenáž (dlhodobé odsávanie sekrécie, krv or hnis).
  • Aditívna antibiotická terapia

* Činnosti, ktorých cieľom nie je vyliečiť existujúcu chorobu, ale zmierniť jej následky.