Pletyzmografia tela: dôvody, postup, význam

Aký je postup pri pletyzmografii tela?

Významnou výhodou celotelovej pletyzmoterapie oproti spirometrii – ďalšiemu dôležitému variantu vyšetrenia funkcie pľúc – je, že poskytuje spoľahlivé výsledky aj u tých pacientov, ktorí sú menej schopní spolupracovať (napríklad deti). Je to preto, že výsledky merania nezávisia od prietoku vzduchu v meracom zariadení.

Stanovenie difúznej kapacity

Okrem toho môže lekár často určiť takzvanú difúznu kapacitu pľúc pomocou prístroja na telesnú pletyzmografiu. Ide o schopnosť pľúc absorbovať alebo uvoľňovať kyslík.

Meranie sa zvyčajne vykonáva takzvanou metódou jedného dychu: pacient vdychuje testovaný vzduch čo najhlbšie. Potom na niekoľko sekúnd zadrží dych a potom vydýchne.

Hélium môže byť tiež pridané do testovacieho vzduchu s oxidom uhoľnatým. Potom môže lekár určiť aj zvyškový objem.

Bodypletyzmografia: Hodnotenie

V závislosti od diagnózy lekár po bodypletyzmografii prediskutuje aj možnosti liečby a význam stavu pre pacienta.