BNP a NT-proBNP

čo je BNP?

BNP je hormón a hrá dôležitú úlohu pri regulácii rovnováhy voda-soľ a krvného tlaku. BNP alebo jeho prekurzor je produkovaný predovšetkým svalovými bunkami v srdcových komorách. Okrem toho nadobličky a mozog tiež produkujú BNP, ale len v malom množstve.

Skratka BNP znamená „Brain Natriuretic Peptide“. Anglické slovo pre mozog odkazuje na skutočnosť, že vedci prvýkrát objavili hormonálne aktívny proteín v mozgu ošípaných. „Natriuretikum“ znamená, že BNP zvyšuje vylučovanie sodíka v moči.

BNP je teraz známy aj pod vhodnejším názvom „nátriuretický peptid typu B“.

NT-proBNP

Rovnako ako samotný BNP je vhodný na posúdenie srdcovej insuficiencie (srdcovej nedostatočnosti). V skutočnosti lekári zvyčajne uprednostňujú NT-proBNP, pretože má praktické výhody: Je stabilnejší, a preto zostáva v krvi dlhšie ako aktívny BNP. To uľahčuje detekciu NT-proBNP. Je však viac závislá od veku a funkcie obličiek ako BNP.

Hodnota BNP a hodnota NT-proBNP nie sú priamo porovnateľné! V skutočnosti niektoré faktory ovplyvňujú NT-proBNP viac ako BNP. To platí napríklad pri poruche funkcie obličiek.

Natriuretické peptidy

Okrem BNP existujú aj iné natriuretické peptidy (peptid = malý proteín). ANP (atriálny natriuretický peptid) je obzvlášť dôležitý. Podobne ako BNP je produkovaný hlavne bunkami srdcového svalu a spočiatku vo forme prekurzora. A podieľa sa aj na regulácii rovnováhy voda-soľ.

Kedy určiť BNP a NT-proBNP?

 • Srdcové zlyhanie: BNP a NT-proBNP pomáhajú diagnostikovať alebo vylúčiť srdcové zlyhanie, sledovať priebeh a terapiu ochorenia a posúdiť prognózu.
 • Bolesť na hrudníku plus dýchavičnosť: BNP a NT-proBNP (a ďalšie parametre) tu poskytujú vodítko, či príčina spočíva v srdci alebo v pľúcach (normálne namerané hodnoty = skôr žiadna príčina súvisiaca so srdcom).
 • Angina pectoris a infarkt myokardu: namerané hodnoty BNP a NT-proBNP používajú lekári okrem iného na posúdenie prognózy pri angine pectoris, akútnom infarkte myokardu a po infarkte myokardu.
 • Hodnotenie rizika srdcového zlyhania: U pacientov s rizikom kardiovaskulárneho ochorenia (napr. cukrovky) pomáha meranie BNP alebo NT-proBNP odhaliť klesajúci srdcový výdaj v ranom štádiu.
 • Pľúcna embólia: Môže viesť k zlyhaniu pravého srdca. Parametre ako BNP alebo NT-proBNP umožňujú lepšie posúdiť riziko takejto komplikácie a prognózu.
 • lieky potenciálne poškodzujúce srdce: Na monitorovanie terapie sa používa meranie BNP alebo NT-proBNP. Lieky potenciálne poškodzujúce srdce zahŕňajú antracyklíny a trastuzumab (používaný pri liečbe rakoviny).

BNP a NT-proBNP: Normálne hodnoty

BNP menej ako 35 pg/ml a NT-proBNP menej ako 125 pg/ml sa všeobecne považujú za normálne v zmysle: S najväčšou pravdepodobnosťou nedochádza k zlyhaniu srdca.

Lekári majú podozrenie na srdcové zlyhanie, ak sa u pacienta prejavia typické príznaky dýchavičnosti (dyspnoe), únava a zadržiavanie vody (edém), napríklad v nohách. Ak sa tieto príznaky vyskytnú v krátkom čase, príčinou môže byť akútna srdcová nedostatočnosť. Lekár môže posúdiť, či je to skutočne tak, meraním BNP a/alebo NT-proBNP:

Namerané hodnoty

Význam

BNP < 100 pg/ml alebo

NT-proBNP < 300 pg/ml

akútne srdcové zlyhanie je veľmi nepravdepodobné

BNP ≥ 100 pg/ml alebo

NT-proBNP ≥ 300 pg/ml

Pravdepodobné akútne srdcové zlyhanie

Namerané hodnoty

Význam

BNP < 35 pg/ml alebo

NT-proBNP < 125 pg/ml

chronické srdcové zlyhanie je veľmi nepravdepodobné

BNP ≥ 35 pg/ml alebo

NT-proBNP ≥ 125 pg/ml

Možné chronické srdcové zlyhanie

Srdcové zlyhanie nie je možné diagnostikovať iba na základe hodnôt BNP/NT-proBNP! Na to sú potrebné ďalšie vyšetrenia (predovšetkým ultrazvuk srdca). Uvedené hodnoty sú zároveň orientačnými hodnotami podľa Európskej kardiologickej spoločnosti. Hraničné hodnoty pre príslušného pacienta ovplyvňujú rôzne faktory (napr. pohlavie) (pozri nižšie).

Pri interpretácii nameraných hodnôt musia lekári brať do úvahy, že okrem oslabeného srdcového svalu ovplyvňuje krvnú hladinu BNP a NT-proBNP aj mnoho ďalších faktorov. Napríklad štandardné hodnoty BNP a NT-proBNP závisia okrem iného od veku a pohlavia pacienta: S pribúdajúcimi rokmi života sa zvyšujú a vo všeobecnosti sú vyššie u žien ako u mužov.

Nasledujúca tabuľka poskytuje orientáciu na štandardné hodnoty NT-proBNP (normálne hodnoty) v pg/ml:

Vek

Žena

muž

až 2 dní

321 – 11.987 pg/ml

3 až 11 dní

263 – 5.918 pg/ml

12 dní až 12 mesiacov

37 – 646 pg/ml

1 do 3 rokov

< 320 pg/ml

4 do 6 rokov

< 190 pg/ml

7 do 9 rokov

< 145 pg/ml

10 rokov

< 112 pg/ml

11 rokov

< 317 pg/ml

12 rokov

< 186 pg/ml

13 rokov

< 370 pg/ml

14 rokov

< 363 pg/ml

15 rokov

< 217 pg/ml

16 rokov

< 206 pg/ml

17 rokov

< 135 pg/ml

18 do 44 rokov

< 130 pg/ml

< 86 pg/ml

45 do 54 rokov

< 249 pg/ml

< 121 pg/ml

55 do 64 rokov

< 287 pg/ml

< 210 pg/ml

65 do 74 rokov

< 301 pg/ml

< 376 pg/ml

od 75 rokov

< 738 pg/ml

< 486 pg/ml

Nameranú hodnotu pre BNP a NT-proBNP možno vyjadriť aj v jednotkách nanogramov na liter (ng/l) namiesto pikogramov na mililiter (pg/ml). Hodnoty si navzájom zodpovedajú, to znamená 1 ng/l = 1 pg/ml.

Závažnosť a prognóza srdcového zlyhania

Tieto laboratórne hodnoty sú tiež užitočné na posúdenie prognózy pacienta. Ak sa NT-proBNP v priebehu času u pacientov so srdcovým zlyhaním znižuje, naznačuje to klesajúce riziko kardiovaskulárnych komplikácií.

Kedy sú BNP a NT-proBNP zvýšené?

Keď sú BNP a NT-proBNP zvýšené v krvi, v mnohých prípadoch je to spôsobené srdcovým zlyhaním. Pohľad na uvoľňovanie a pôsobenie hormónu vysvetľuje, prečo:

Uvoľnite, keď tlak stúpne

Keď tlak v srdci stúpa, bunky srdcového svalu uvoľňujú natriuretické hormóny BNP a ANP (každý ako prekurzor, z ktorého potom vznikajú aktívne hormóny). Oba hormóny spôsobujú, že obličky vylučujú viac sodíka a vody (natriuretický a diuretický účinok). Tým sa znižuje objem krvi – klesá krvný tlak, čo odľahčuje srdce.

Zvýšenie tlaku pri slabom srdci

Zvýšenie tlaku v srdci môže mať rôzne príčiny. Niekedy je zodpovedné najmä veľké množstvo krvi v krvnom obehu alebo veľmi vysoký krvný tlak. Tlak v srdci však stúpa aj vtedy, keď je srdce slabé:

Sila oslabeného srdcového svalu nie je dostatočná na efektívne pumpovanie krvi cez telo. V dôsledku toho sa zálohuje v srdci. To spôsobí zvýšenie tlaku, načo bunky srdcového svalu uvoľnia BNP a ANP.

Iné príčiny zvýšených hodnôt

Okrem srdcového zlyhania môžu BNP a NT-proBNP zvýšiť aj iné faktory. Tu je zoznam ďalších dôležitých príčin:

 • iné srdcové choroby, ako sú chlopňové defekty, fibrilácia predsiení, zhrubnutie srdcového svalu (v dôsledku choroby alebo u súťažných športovcov)
 • Slabosť obličiek (renálna insuficiencia)
 • Vysoký krvný tlak (hypertenzia)
 • Vysoký tlak v pľúcach (pľúcna hypertenzia)
 • Cukrovka
 • Mŕtvica
 • "Otrava krvi" (sepsa)
 • Hypertyreóza (hyperaktívna štítna žľaza)
 • Užívanie betablokátorov (napríklad na zlyhanie srdca, vysoký krvný tlak)

Príčinou príliš vysokej hodnoty BNP/NT-proBNP môže byť navyše fyzický stres krátko pred odberom vzorky krvi alebo počas neho. Tento nárast je však len krátkodobý.

Kedy sa zníži BNP alebo NT-proBNP?

BNP a NT-proBNP nemôžu byť príliš nízke (dolná hranica neexistuje). Niektoré faktory však môžu spôsobiť, že namerané hodnoty budú nižšie ako normálne.

To je prípad, ak máte napríklad veľkú nadváhu (obezitu), ako aj počas liečby ACE inhibítormi a diuretikami. Obe skupiny účinných látok lekári predpisujú okrem iného na chronické srdcové zlyhávanie a vysoký krvný tlak.

U pacientov užívajúcich ARNI je hodnota NT-proBNP vhodná na sledovanie progresu – nie však hodnota BNP, pretože tá sa vplyvom lieku zvyšuje. V súčasnosti dostupný ARNI je sakubitril/valsartan.

Hodnota BNP/NT-proBNP je príliš vysoká: Čo robiť?

Ak je srdcové zlyhanie možným alebo pravdepodobným vysvetlením zvýšenia BNP a/alebo NT-proBNP, lekár vykoná ďalšie testy. Sú potrebné na potvrdenie podozrenia na zlyhanie srdca. Obzvlášť dôležité je ultrazvukové vyšetrenie srdca (echokardiografia). Ak sa potom stanoví diagnóza srdcového zlyhania, lekár začne vhodnú liečbu.

Iné patologické príčiny zvýšenia BNP alebo NT-proBNP (napr. porucha funkcie obličiek) sa musia tiež primerane liečiť hneď po potvrdení diagnózy.

Tiež sa opýtajte svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, čo môžete urobiť, aby ste pomohli svojmu zdraviu, ak máte zvýšené hladiny BNP/NT-proBNP.