Tendencia krvácania: Diagnostické testy

Voliteľný diagnostika zdravotníckych pomôcok - v závislosti od výsledkov histórie, fyzické vyšetrenie, laboratórna diagnostikaa povinné diagnostika zdravotníckych pomôcok - na symptomatické krvácanie.

  • Sonografia (ultrazvuk) postihnutej oblasti tela
  • RTG postihnutej oblasti tela
  • Počítačová tomografia (CT) postihnutej oblasti tela.