Krvácanie z dýchacích ciest: laboratórny test

Laboratórne parametre 1. rádu - povinné laboratórne testy.

  • Malý krvný obraz (počet krvných doštičiek?).
  • Diferenciálny krvný obraz
  • Zápalové parametre - CRP (C-reaktívny proteín) alebo PCT (prokalcitonín).
  • Parametre koagulácie - PTT, rýchle

Laboratórne parametre 2. rádu - v závislosti od výsledkov histórie, fyzické vyšetrenie a povinné laboratórne parametre - na objasnenie diferenciálnej diagnostiky.

  • Analýza krvných plynov (ABG)
  • D-diméry - ak je pľúcna embólia je podozrenie.
  • chrchel vyšetrenie (mikrobiológia) - napr. podozrenie tuberkulóza.
  • Skríning autoprotilátok (antinukleárny protilátky (ANA); (cytoplazmatické anti-neutrofilné cytoplazmatické protilátky (c-ANCA); perinukleárne anti-neutrofilné cytoplazmatické protilátky (p-ANCA); protilátky proti dvojvláknovým deoxyribonukleová kyselina (ds-DNA-AK)) - na objasnenie imunologických alebo vaskulitických príčin.