Biotín: rizikové skupiny

Rizikové skupiny pre nedostatok biotínu zahŕňajú jedincov s:

  • Chronická hemodialýza
  • Chronické gastrointestinálne ochorenia
  • Chronické zneužívanie alkoholu
  • Pod antikonvulzívnou liečbou
  • Berúc istotu antiepileptiká - primidón, karbamazepín (brzdia črevné biotín absorbovať a vytlačiť biotín z väzby na biotinidázu).
  • Možno tehotné ženy