Beta laktámové antibiotiká proti bakteriálnym infekciám

efekt

Beta-laktámové antibiotiká majú bakteriostatické až baktericídne vlastnosti. Inhibujú syntézu bakteriálnej bunkovej steny väzbou na penicilín-viazanie proteíny (PBP). PBP zahŕňajú transpeptidázy, ktoré sú zodpovedné za zosieťovanie peptidoglykánových reťazcov počas syntézy bunkovej steny. Niektoré beta-laktámy môžu byť degradované a tým deaktivované bakteriálnym enzýmom beta-laktamázou

indikácia

Spektrum beta-laktámu antibiotiká sa pohybuje od grampozitívnych po gramnegatívne patogény, v závislosti od zlúčeniny.

štruktúra

Základná štruktúra betalaktámových antibiotík s β-laktámovým kruhom (laktámy sú cyklické amidy):

Aktívne prísady

Pozri nasledujúce skupiny liekov:

  • penicilíny
  • cefalosporíny
  • karbapenémy
  • monobaktamom

autor

Konflikt záujmov: žiadny / nezávislý. Autor nemá žiadny vzťah s výrobcami a nepodieľa sa na predaji uvedených výrobkov.