Očné kvapky Beta Blocker

účinky

Beta-blokátory (ATC S01ED) znižujú vnútroočný tlak. Účinky sú pravdepodobne spôsobené znížením sekrécie komorovej vody. Rovnako ako pri systémovo podávaných látkach sa rozlišuje medzi selektívnymi a neselektívnymi, hydrofilnými a lipofilnými látkami a látkami s alebo bez vnútornej sympatomimetickej aktivity. Pretože účinné látky môžu vstupovať do krvi, môžu okrem iného zvierať priedušky a znižovať pulz a krv tlak. Vhodné kontraindikácie (napr. Bronchiálne astma, bradykardia) a interakcie treba brať do úvahy.

Agenti

  • Betaxolol (betoptický)
  • Karteolol (arteoptický, kartelový)
  • Levobunolol (Vistagan)
  • Timolol (timoptický)

Na trhu existuje veľa kombinovaných prípravkov s inými účinnými látkami.

indikácia

Beta-blokátory očné kvapky sa používajú na lokálnu liečbu zvýšeného vnútroočného tlaku a glaukóm.

Detailné informácie

Pozri pod jednotlivými agentmi, glaukóm.