Výhody | Výhody terapie spúšťacím bodom

Výhody

Spúšťacia bodová terapia sa môžu použiť na uvoľnenie extrémne napätých svalov, ktoré sa neuvoľnili bežnými fyzioterapeutickými intervenčnými technikami. Prienikom do palca hlbšie do tkaniva sa dajú uvoľniť aj extrémne napnuté svaly. Táto terapeutická metóda by sa mala používať najmä v prípade už ožarujúcich ťažkostí, pretože tkanivo je veľmi podráždené a malo by sa rýchlo uvoľniť, aby nedošlo k zhoršeniu.

Pacient cíti liečbu spúšťacích bodov ako veľmi nepríjemnú, pretože na pravdepodobne už bolestivý sval sa vytvára vysoký stimul. Dá sa však povedať, že táto liečba je veľmi efektívna, a preto je široko používaná. Ďalšie možnosti proti napätiu vyplývajú z fasciálny výcvik a postizometrické relaxácie.

účtovné

Spúšťacie body sú spôsobené nesprávnym zaťažením, príliš veľkým zaťažením v dôsledku statickej práce alebo v prípade nepretržitého zaťaženia príliš slabými svalmi. To vedie k obmedzeniu krv cirkulácia a z toho vyplývajúci znížený metabolizmus. Hlavy myozínu a aktínové vlákna svalov už nemôžu vykonávať požadovanú úlohu a zostávajú vo svojej polohe, takzvaných spúšťacích bodoch.

Stlačením týchto bodov palcom až do a bolesť dosiahne sa bod 7 a pri udržovaní tlaku až 2 minúty sa tieto body môžu uvoľniť. Rameno a krk oblasť je obzvlášť citlivá. The terapia spúšťacím bodom je iba jednou z možností liečby a pacient by sa mal pokúsiť zlepšiť svoje príznaky pomocou osobitného školenia a relaxácie cvičenia.