Bakteriálna meningitída: diagnostické testy

povinné diagnostika zdravotníckych pomôcok.

  • Počítačová tomografia z lebka (kraniálny CT, kraniálny CT alebo cCT); natívne (tj. bez kontrastnej látky), s kostným oknom - na vyhľadávanie zamerania (ohnisková diagnostika); povinné v deň prijatia Poznámka: V prípade neurologického deficitu zníženie bdelosti resp epileptický záchvat, lebečný počítačová tomografia (cCT) sa vykonáva do 30 minút po prijatí do nemocnice, aby sa vylúčil mozgový edém (mozog opuch) / hydrocefalus („hydrocefalus“) pred diagnostikovaním mozgovomiechového moku; inak vždy okamžite bedrový pichnutie pred cCT.

Voliteľný diagnostika zdravotníckych pomôcok - v závislosti od výsledkov histórie, fyzické vyšetrenie, laboratórna diagnostika a povinné diagnostika zdravotníckych pomôcok - na objasnenie diferenciálnej diagnostiky alebo na vylúčenie komplikácií.

  • Magnetická rezonancia lebka (kraniálna MRI, kraniálna MRI alebo cMRI).
  • Magnetická rezonancia angiografia (MRI) mozgu plavidlá (cMRI s kontrastnou látkou na vaskulárne zobrazovanie).
  • Transkraniálne Dopplerova sonografia (ultrazvuk vyšetrenie cez neporušené lebka na orientáciu kontroly mozgu („týkajúce sa mozog") krv prietok; mozog ultrazvuk).
  • Na vylúčenie dysfunkcie po meningitíde (meningitída) možno použiť audiometriu (test sluchu), sluchovo evokované potenciály a nystagmografiu (kontrola pohybov očí, ak existuje podozrenie na nystagmus).