azilsartan

Produkty

Azilsartan je v Spojených štátoch a EÚ povolený vo forme tabliet od roku 2011 (Edarbi). V mnohých krajinách bol v auguste 2012 zaregistrovaný ako 8. člen skupiny so sartanmi. V roku 2014 fixná kombinácia s chlortalidon bol schválený (Edarbyclor).

štruktúra

Azilsartan (k25H20N4O5Mr = 456.5 g / mol) je prítomný v drogy vo forme ester proliečivo azilsartan medoxomil, ktorý sa hydrolyzuje na azilsartan v priebehu vstrebávanie. Je formulovaný ako draslík soľ azilsartankamedoxomil, biela prášok ktorá je v voda. Dôležitými štruktúrnymi prvkami sú benzimidazol, bifenyl a 4-oxadiazolový kruh.

účinky

Azilsartan (ATC C09CA09) má antihypertenzívne vlastnosti. Je selektívnym antagonistom angiotenzínu II na receptore AT1. Angiotenzín II je peptidový hormón, ktorý sa priamo podieľa na vývoji vysoký tlak. Má silný vazokonstrikčný účinok a zvyšuje uvoľňovanie aldosterónu, čo následne zvyšuje voda a sodík retencia.

indikácia

Na liečbu vysoký krvný tlak (podstatné vysoký tlak).

Dávkovanie

Podľa štítku s liekom. The Tablety sa užívajú jedenkrát denne a nezávisle od jedla.

Kontraindikácie

  • precitlivenosť
  • Tehotenstvo
  • Kombinácia s aliskiren u pacientov s cukrovka mellitus alebo porucha funkcie obličiek.

Kompletné preventívne opatrenia nájdete na štítku s liekom.

interakcie

Azilsartan sa metabolizuje prostredníctvom CYP2C9. Podľa štítku s liekom č interakcie boli zaznamenané u bežne používaných antihypertenzív. Súbežné užívanie NSAID a inhibítorov COX-2 sa neodporúča, pretože môže dôjsť k oslabeniu antihypertenzného účinku a poškodeniu funkcie obličiek. Iná droga-droga interakcie sú možné s lítium, draslík šetriace diuretikáa draslík.

Nepriaznivé účinky

Možný nepriaznivé účinky zahrnúť hnačka, nízky krvný tlak, nevoľnosť, únava, slabosť, svalstvo kŕčezávraty a kašeľ.