AV Nodal Re-Entrant Tachycardia: Alebo niečo iné? Odlišná diagnóza

Kardiovaskulárny systém (I00-I99).

  • Atrioventrikulárny re-entrant tachykardia cez akcesorickú dráhu (AVRT) – supraventrikulárna arytmia vyúsťujúca do kruhovej excitácie medzi predsieňou a komorou cez akcesorickú dráhu.
  • adenozín-citlivá ektopická predsieňa tachykardia.
  • Sinusová tachykardia (tlkot srdca príliš rýchly:> 100 úderov za minútu).
  • Komorová tachykardia - srdcová arytmia s príliš rýchlym tepom srdca pochádzajúcim z komôr.
  • Predsieňový flutter - srdcová arytmia, pri ktorej srdcové predsiene bijú nepravidelne v pokoji 240 až 340 krát za minútu, zatiaľ čo komory zvyčajne bijú pomalšie
  • Fibrilácia predsiení - srdcová arytmia s podriadenou činnosťou predsiení.

Psychika - nervový systém (F00-F99; G00-G99)

* Častá nesprávna diagnóza.