Tachykardia opakovaného vstupu účastníka AV: Následné kroky

Nasledujú hlavné choroby alebo komplikácie, ku ktorým môže prispieť AV nodálna reentrantná tachykardia: Kardiovaskulárny systém (I00 - I99)

  • Náhla srdcová smrť (PHT).
  • Skok do iného srdcového rytmu

Psychika - nervový systém (F00-F99; G00-G99)

  • úzkosť