Arteterapia: Pre koho je vhodná?

Čo je arteterapia?

Arteterapia patrí medzi kreatívne terapie. Vychádza z poznatku, že vytváranie obrázkov a iné umelecké aktivity môžu mať liečivý účinok. Cieľom nie je vytvárať umelecké diela, ale získať prístup do svojho vnútorného sveta. V arteterapii sa obraz alebo socha stáva zrkadlom duše.

Arteterapia stavia na rôznych disciplínach. V závislosti od školiaceho inštitútu zahŕňa napríklad kognitívno-behaviorálne, hĺbkovo psychologické, antropologické alebo systémové prístupy. V hĺbkovej psychológii sa arteterapia niekedy označuje aj ako Gestalt alebo maľba. Netreba si ju však zamieňať s Gestalt terapiou, ktorá je samostatnou formou psychoterapie s humanistickým prístupom.

Kedy sa robí arteterapia?

Prostredníctvom arteterapie majú postihnutí možnosť vyjadriť sa bez slov. Preto je táto metóda terapie vhodná aj pre ľudí s demenciou alebo mentálnym postihnutím.

Čomu sa venujete v arteterapii?

Dôležitými cieľmi v arteterapii je, aby sa sám pacient stal tvorivo aktívnym a lepšie spoznal sám seba. Výsledné práce sa nehodnotia. To by malo pacientovi umožniť vyskúšať si veci bez zábran, bez konvencií a bez strachu z „robenia chýb“.

Budovanie vzťahov

Ako pri každej terapii, aj tu musí byť medzi terapeutom a pacientom vytvorený vzťah dôvery. Dobrý vzťah významne prispieva k úspešnému procesu terapie.

Identifikácia problému

Výhodou arteterapie je, že vyjadrenie vnútorných stavov spočiatku nevyžaduje slová. Napriek tomu zohráva rozhovor arteterapeuta s pacientom dôležitú úlohu.

Aby to urobil, arteterapeut najprv nehodnotiacim spôsobom popíše, čo vidí na danom obraze alebo soche. V skupinovej terapii sa účastníci rozprávajú aj o tom, čo vnímajú na svojich umeleckých dielach.

Riešenie problémov

Arteterapia by mala pacientovi pomôcť nielen rozpoznať problémy, ale aj sa s nimi vyrovnať. K tomu čerpá techniky z hĺbkovej psychológie, behaviorálnej terapie alebo iných metód.

Na hľadanie nových spôsobov zvládania arteterapeut využíva nielen rozhovor, ale aj prácu s umeleckými dielami. Pacienti často považujú za úľavu možnosť vyjadriť sa vo farbe a forme.

Arteterapia ponúka široké možnosti. Prostredníctvom množstva rôznych metód a materiálov si takmer každý pacient nájde kreatívne vyjadrenie, ktoré mu vyhovuje. Arteterapeutka však zároveň nabáda pacientov, aby skúšali nové či nepoznané farby, materiály či metódy dizajnu. Skúmanie nových ciest posilňuje schopnosť pacienta riešiť problémy.

Aké sú riziká arteterapie?

Obrázky alebo sochy môžu v pacientovi vyvolať bolestivé spomienky. Najmä pri psychických poruchách, ale aj pri demencii to môže viesť k emočnému preťaženiu, čo negatívne vplýva na priebeh terapie. V dôsledku toho sa môže zhoršiť psychický stav pacienta. Skúsený arteterapeut dokáže takéto zmeny u pacienta spozorovať a pôsobiť proti nim.

Čo musím mať na pamäti po arteterapii?

V niektorých prípadoch sa stav pacienta po terapii zhoršuje. Ak je však zhoršenie len krátkodobé, netreba sa obávať. Riešenie bolestivých pocitov je prvým krokom k pozitívnej zmene. Existujúce obavy alebo obavy by mali postihnutí jedinci prediskutovať so svojím arteterapeutom.