Aplikácia tlakového obväzu: Pokyny a riziká

Stručný prehľad

 • Čo je tlakový obväz? Opatrenie prvej pomoci pri silne krvácajúcich ranách.
 • Ako sa aplikuje tlakový obväz? Zdvihnite alebo zdvihnite poranenú časť tela, priložte a zafixujte obväz na ranu, priložte a zafixujte tlakový vankúšik.
 • V ktorých prípadoch? Na silne krvácajúce rany, napr. rezné rany, bodné rany, pomliaždeniny.
 • Riziká: Uškrtenie krvi a/alebo nervových ciest.

Opatrnosť.

 • Spravidla môžete a mali by ste aplikovať tlakový obväz iba na končatiny (ruky, nohy).
 • S nasadeným tlakovým obväzom skontrolujte oblasti okolo neho, aby ste sa uistili, že prívod krvi a nervy nie sú priškrtené.
 • Pozorujte obväz, či cez neho nekrváca krv. Ak áno, musíte naň aplikovať druhý tlakový obväz.
 • Zavolajte záchrannú zdravotnú službu! Rany, ktoré silno krvácajú, musí liečiť lekár.

Čo je to tlakový obväz?

Ak rana silno krváca alebo prská, je dôležité čo najrýchlejšie zastaviť stratu krvi. Aby ste to urobili, mali by ste použiť tlakový obväz. Na tento účel je najlepšie použiť sterilný obväz na rany, obväz ako „tlakový prostriedok“ a na upevnenie buď gázový obväz alebo trojuholníkovú látku.

Ako aplikovať tlakový obväz!

Pred priložením tlakového obväzu na zranenú osobu by ste si mali nasadiť tenké ochranné rukavice (napr. vyrobené z latexu, vinylu atď.). Slúži to na dvojaký účel: Po prvé, znižuje riziko, že sa vám do rany dostanú baktérie z rúk. Na druhej strane, jednorazové rukavice vás ochránia aj pred infekciami spôsobenými priamym kontaktom s krvou. Predídete tak prenosu prípadných ochorení na pacienta, ako je hepatitída C, cez malé otvorené ranky na rukách.

V lekárničke nájdete jednorazové rukavice a všetko ostatné, čo k tlakovému obväzu potrebujete. Takúto krabičku by ste mali mať doma po ruke. V aute nesmie chýbať ani malá lekárnička.

Ak potrebujete použiť tlakový obväz ako opatrenie prvej pomoci pri poranení, postupujte takto:

 • Vysvetlite: Porozprávajte sa so zranenou osobou a vysvetlite každý krok, ktorý pri aplikácii škrtidla urobíte. Tí, ktorí silno krvácajú, sú zvyčajne vystrašení a rozrušení. Vedieť, čo robíte ako prvý zasahujúci a možno vás trochu rozptyľuje počúvanie, môže pomôcť upokojiť obeť.
 • Stláčajte väčšie krvné cievy: Okrem toho môžete skúsiť vytlačiť väčšie krvné cievy do oblasti rany. Na paži je správnym bodom tepna medzi bicepsom a tricepsom (svaly horného ramena). Pred aplikáciou tlakového obväzu zatlačte na nohu do slabín zranenej osoby (v strede).
 • Aplikujte obväz na ranu: Najprv priložte na ranu sterilný obväz, ktorý úplne prekryje.
 • Zaistite obväz na ranu: Obväz zaistite tak, že ho niekoľkokrát napnete gázou alebo elastickým obväzom (nie však celý obväz). Obväz by mal byť tesný, ale nie príliš tesný.
 • Umiestnite tlakovú podložku: Teraz položte tlakovú podložku na ranu na vrch zabaleného obväzu. Na to je vhodné nerozbalené balenie obväzu, napríklad ešte zabalený obväz. Ak nie sú k dispozícii žiadne, možno použiť aj balíček vreckoviek alebo podobne.
 • Zaistite tlakovú podložku: Jednou rukou podržte tlakovú podložku na mieste a teraz druhou obviažte zvyšný obväz okolo poranenej časti tela. Uistite sa, že aj tu je určité napätie. Zaistite koniec obväzu tak, aby sa neuvoľnil.
 • Pokračujte v zdvíhaní: Uistite sa, že zranená časť tela je umiestnená vyššie, najlepšie nad úrovňou srdca. Gravitácia potom znižuje prietok krvi do oblasti rany.

Naďalej venovať pozornosť pacientom

Pri poskytovaní prvej pomoci krvácajúcej rane si vždy uvedomte možné príznaky šoku u pacienta. Pravidelne kontrolujte dýchanie a pulz a v prípade, že pacient upadne do bezvedomia, vykonajte príslušné opatrenia.

Ak pacient omdlie alebo je v bezvedomí, ale dýcha sám, uložte ho do stabilizovanej polohy do príchodu záchrannej služby. Ak pacient prestane dýchať, okamžite začnite s resuscitáciou.

Ak obeť utrpela amputačné poranenie, vložte odrezanú časť tela (napr. prst) do sterilnej látky, zabaľte ju a zabaľte do vzduchotesného plastového vrecka. Vložte plastové vrecko do druhého vrecka s ľadovou vodou. To zvyšuje šance, že chirurg bude môcť znovu pripojiť oddelenú časť tela v nemocnici.

Alternatíva s trojuholníkovým obväzom

Namiesto obväzu môžete použiť trojuholníkovú látku na priloženie turniketu na prvú pomoc pri zranení.

 • Za týmto účelom zložte látku do „kravaty“ a umiestnite ju do stredu rany pokrytej sterilným tampónom.
 • Teraz prevlečte dva konce „kravaty“ okolo poranenej končatiny, prekrížte ich vzadu a potom ich znova pretiahnite dopredu.

Ak rana na prste alebo končeku prsta silno krváca, často postačí obväz na končeky prstov. Zo stredu oboch strán veľkej omietky vyrežte klin. Najprv prilepte jednu polovicu cez nezranenú stranu prsta a potom preložte druhú polovicu cez konček prsta. Preložte lepiace plochy.

Ďalšie obliekanie v prípade silného krvácania

Ak je krvácanie také silné, že presakuje cez tlakový obväz, priložte ďalší obväz. Na ranu položte druhú tlakovú podložku a zaistite ju ďalšími gázovými obväzmi a zatvorte ich uzlom.

Kedy si urobím tlakový obväz?

Najmä pri silne krvácajúcich ranách na rukách alebo nohách (napr. bodné, rezné, tržné rany) je tlakový obväz tým správnym opatrením prvej pomoci.

Niekedy je potrebný aj tlakový obväz na hlave. Je to však náročnejšie na uplatnenie. Ak sa tlaková podložka nedá upevniť obväzom alebo sa dá pripevniť len nedostatočne, musíte vy alebo samotný zranený zatlačiť a držať tlakovú podložku rukou, aby ste zastavili krvácanie.

To môže spôsobiť bolestivú modrinu a opuch. Potom pomôže pravidlo PECH:

 • Daj si pauzu
 • Aplikujte ľadový obklad
 • Aplikujte tlakový obväz (kompresia)
 • Zdvihnite poranenú oblasť

Tlakový obväz vytvára protitlak zvonku. To obmedzuje tvorbu modrín a opuchov.

Riziká tlakového obväzu

Ako prvý zasahujúci by ste nemali prikladať tlakový obväz príliš tesne. V opačnom prípade môže dôjsť k úplnému prerušeniu prívodu krvi. Navyše príliš veľký tlak môže poškodiť nervové dráhy. Preto vždy kontrolujte oblasti okolo tlakového obväzu: Ak tlakový obväz zafarbí prsty na rukách alebo nohách (v prípade tlakového obväzu na ruke alebo nohe) alebo ak pociťujú veľké chladenie, je obväz pravdepodobne príliš tesný. Potom to trochu uvoľnite.

Neaplikujte tlakový obväz na krk! Mohlo by to prerušiť prietok krvi do mozgu alebo dýchanie.

V prípade bodných rán niekedy ostrý predmet stále uviazne v rane. To sťažuje aplikáciu tlakového obväzu. V žiadnom prípade ho však nevyťahujte! To by zvýšilo krvácanie. Namiesto toho postavte tlakovú podložku okolo uviaznutého predmetu a ani cez ňu neovíjajte obväz.