Aphthe: Testovanie a diagnostika

Laboratórne parametre 2. rádu - v závislosti od výsledkov histórie, fyzické vyšetrenieatď. - na objasnenie diferenciálnej diagnostiky

 • Malý krvný obraz
 • Diferenciálny krvný obraz
 • Zápalové parametre - CRP (C-reaktívny proteín) alebo ESR (rýchlosť sedimentácie erytrocytov).
 • Test na HIV
 • Rozmazať pre opar simplexný vírus, biopsia (Ak je opar vírus simplex negatívny) - v prípade majoraphthae herpetiform afty alebo komplexná aftóza.
 • ANA (antinukleárne protilátky) - pri podozrení na reumatické choroby.
 • Analýza mikroživín - pri podozrení na podvýživa (železo, kyselina listová, nedostatok vitamínu B1, B2, B6, B12).
 • Biopsia (odber tkaniva) - indikácia:
  • Nejasná orálna zmena sliznice, ktorá nevykazuje tendenciu k ústupu po pozorovaní resp terapie po dobu 2 týždňov.
  • V prípade „veľkých, pretrvávajúcich lézií [...] za účelom identifikácie alternatívnej príčiny“ [usmernenie S2k]
  • Vylúčenie spinocelulárny karcinóm a jeho prekurzorové lézie.

  Poznámka: Biopsia by sa mali vykonávať z oblasti okrajovej steny ako pri iných ulceróznych procesoch.