Aorta: Štruktúra a funkcia

Centrálna nádoba

Sekcia aorty

Aortu možno zhruba rozdeliť do nasledujúcich častí:

Prvý úsek, ktorý vychádza z ľavej komory, je vzostupný a nazýva sa ascendentná aorta. Nachádza sa v osrdcovníku a má dve vetvy – dve koronárne tepny, ktoré zásobujú srdcový sval.

Na oblúk aorty nadväzuje zostupný úsek aorty, descendentná aorta. Prebieha najprv v hrudnej dutine (vtedy nazývanej hrudná aorta) a potom – po prechode cez bránicu – v brušnej dutine (vtedy nazývanej brušná aorta). Vetvy hrudnej aorty zásobujú pľúca, hrudnú stenu a priľahlé hrudné útroby. Vetvy brušnej aorty zásobujú brušné orgány.

Štruktúra aorty

Ako všetky veľké krvné cievy, aj stena aorty má tri vrstvy:

  • vnútorná vrstva (intima)
  • stredná vrstva (media, tunica media)
  • vonkajšia vrstva (adventitia, tunica externa)

Aorta patrí medzi tepny elastického typu. To znamená, že stredná vrstva je obzvlášť hrubá a obsahuje veľa elastických vlákien.

Úlohy aorty

Pumpujúce srdce vytvára veľké tlakové rozdiely v obehovom systéme kontrakciou (systola) a relaxáciou (diastola). Aorta ich vďaka svojej elasticite dokáže kompenzovať a umožniť tak nepretržitý prietok krvi. Prostredníctvom tejto funkcie „veternej kanvice“ udržiava arteriálny krvný tlak (u zdravého človeka 120/80 mmHg) tak, aby stále existoval vo vzdialenejších častiach tela.

Choroby aorty

Abnormálne zväčšenie aorty v tvare vrecka alebo vretienka sa nazýva aneuryzma aorty. Ak náhle praskne, postihnutý môže vnútorne vykrvácať.

Disekcia aorty je termín používaný lekármi na opis náhleho natrhnutia vnútornej kože (intimy) aorty, spôsobeného napríklad artériosklerózou alebo nehodou. V krajnom prípade môže dôjsť k prasknutiu aorty na postihnutom mieste, čo potom (rovnako ako pri prasknutej aneuryzme aorty) znamená ohrozenie života!