Členkové obväzy Nestabilita členkového kĺbu

Členkové kĺbové obväzy

Bandáže sa často nahrádzajú páskami. Najmä v noci, keď kĺb nie je vedome zaistený a ľahko môže dôjsť k nežiaducim pohybom, sa na jemné upevnenie kĺbu používajú ľahké, mäkké obväzy. Inak platí to isté ako pre dlahy a obväzy: Správne a vedomé použitie obväzov môže byť celkom užitočné. Je však potrebné dbať na to, aby použitie obväzov neviedlo k nadmernému obmedzovaniu funkcie a stability kĺbov.