Skus zvierat: Klasifikácia

Klasifikácia poranení uhryznutím podľa stupňov závažnosti

Prísnosť Klinický obraz
Stupeň I
  • Povrchová lézia kože
  • rezná rana
  • Škrabanie
  • Bite kanál
  • Rozdrviť ranu
Stupeň II
Stupeň III
  • Rana s tkanivom nekróza alebo látková vada.

Inscenácia otvorených poranení uhryznutím psa v oblasti tváre.

štádium Klinický obraz
I Povrchové zranenie bez postihnutia svaloviny
II hlboké poranenie s postihnutím svalstva
III Poranenie názvu so zapojením svalov a defekt látky
IVA Štádium III a vaskulárne a nervové poranenie.
IVB Štádium III a postihnutie kostí