Angina Pectoris: Liečba a prevencia

Pred vytvorením individualizovaného liečebného plánu je potrebná presná diagnóza. Prostredníctvom a srdcová katetrizácia, koronárna plavidlá, vrátane možných zúžení, je možné röntgenovať. Ak sa zistí príslušná vaskulárna kalcifikácia, existujú v zásade tri možnosti liečby. Všetky tri spôsoby liečby sa môžu zlepšiť krv tok do srdce svalová a fyzická výkonnosť, zmierňujú príznaky angína pectoris, a tým zlepšiť kvalitu života. The terapie sa tiež predpokladá, že znižuje riziko infarktu myokardu a s ním spojené riziko úmrtia.

Tri spôsoby liečby

Tri možnosti liečby napätia na hrudníku (angíny) zahŕňajú:

  • Droga terapie je navrhnutý tak, aby akútne príznaky ustúpili a zabránili alebo aspoň spomalili ďalšiu progresiu ochorenia. Dôležitými účinnými látkami sú nitráty („nitro“ môže spôsobiť akútny záchvat, ktorý ustúpi za niekoľko minút vo forme spreja alebo drviacej kapsuly), betablokátory a vápnik blokátory kanálov.
  • Rozšírenie individuálneho zúženia koronárne tepny balónovým katétrom v kontexte srdcová katetrizácia, čím možno vloží a stent.
  • Obchvat

Ktorá forma terapie je vhodné, musí rozhodnúť špecialista v každom jednotlivom prípade.

Zabráňte angíne pectoris

Bez ohľadu na štádium ochorenia je potrebné kontrolovať tzv rizikové faktory na cievne choroby. Konkrétne to znamená nikotín abstinencia, málo solené diéta pre hypertenziu, low-cukor strava pre cukrovka mellitus, nízkotučné strava na dyslipidémiu a nízkotučné mäso dieta na dnu. Vo väčšine prípadov vyššie uvedené diétne Opatrenia musia byť podporené liekmi.

Ďalej regulácia hmotnosti, pravidelná fyzická aktivita a redukcia psychickej stresové faktory sú odporúčané. V prípadoch genetickej náchylnosti na srdcovo-cievne ochorenia je potrebné venovať osobitnú pozornosť ďalším, liečiteľným rizikové faktory.