Adrenopauza

Adrenopauza (synonymá: čiastočná nedostatočnosť DHEA (S); nedostatok DHEA; ICD-10-GM E88.9: nešpecifikovaná metabolická porucha) primárne popisuje exponenciálne rastúci pokles produkcie nadobličiek (pochádzajúci z kôry nadobličiek) DHEA (S) v dospelých, čo sa klinicky prejaví v stredných rokoch života pri minimálne čiastočnej nedostatočnosti DHEA (S).

Endokrinologicky sa adrenopauza prejavuje znížením sérových hladín dehydroepiandrosterónu (DHEA) a DHEA sulfátu pri nezmenených sérových hladinách Kortizol. Druhá sa zvyšuje aj s vekom.

V tejto súvislosti je adrenopauza tiež patofyziologicky spojená s takzvanou „senilnou nedostatočnosťou nadobličiek“ alebo čiastočnou nedostatočnosťou nadobličiek. Aj keď andropauzu aj adrenopauzu nemožno označiť za klasickú „pauzu“, ako v prípade menopauza u žien v zmysle definitívneho zastavenia funkcie vaječníkov sa dá podľa doterajších poznatkov predpokladať, že mužská klimaktérium virile (mužská menopauza) nachádza svoj začiatok v adrenopauze.

Adrenopauza ako taká ovplyvňuje mužov i ženy stredného veku.

Vrchol frekvencie: adrenopauza má pôvod v exponenciálnom poklese produkcie DHEA v kôre nadobličiek po celú dobu dospelosti, s väčšinou normálneho séra ACTH úrovniach. Časovým východiskovým bodom tohto progresívneho poklesu je polovica 4. dekády života, približne od 35. roku života.

U žien je nástup adrenopauzy pozorovaný s výraznou časovou caesurou, asi po 5 rokoch menopauza. Pretože pozorované zdravie pokles u mužov ako prejav klimaktéria virile (životná etapa, v ktorej muži testosterón hladiny rýchlo klesajú) začína v časovej zhode s nástupom adrenopauzy u žien, tj. v druhej polovici šiestej dekády života, možno predpokladať, že nástup adrenopauzy u mužov v zmysle klinického deficitu DHEA (S ) sa vyskytuje aj vo veku okolo 56 rokov.

Priebeh a prognóza: Diagnóza adrenopauzy v kontexte zdravie pokles starnúceho muža hrá stále dôležitejšiu úlohu pri diagnostike a terapie mužskej andropauzy, climacterium virile. Podľa súčasných poznatkov to isté platí pre ženy v podnebí.DHEA hormonálna substitučná terapia možno podať v prípade potvrdených indikácií špecifických pre DHEA so súčasne potvrdenými hladinami DHEA-S pod úrovňou sérových hladín DHEA-S špecifických pre daný vek pre mužov a ženy.