Cvičenie 1

„Mobilizácia kolena“ Ohyb systému kolenný kĺb je trénovaný v sede. Koleno sa zdvihne, zatiaľ čo päta sa ťahá smerom k stehno. Zdvihnutím kolena sa vyhnete úhybným pohybom.

Obaja spoloční partneri (stehno a nižšie noha) sa pohybujú v plnom rozsahu ich pohybu. Je dôležité dbať na to, aby bol počas cvičenia obidva zadky rovnako zaťažené. Urobte 10 opakovaní s 2 prechodmi na každé koleno. Pokračujte ďalším cvičením